Thỏa thuận VPS này là giữa VisualViet và người / những người sử dụng trang dịch vụ của chúng tôi. Hãy đọc cẩn thận để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản của chúng tôi trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp giá dịch vụ công khai tại website, và giá tại website là giá chính thức tại thời điểm nhất định và có hiệu lực ngay tại thời điểm đăng ký dịch vụ.

ĐIỀU KIỆN

Tất cả khách hàng đều chịu trách nhiệm theo dõi không gian lưu trữ và băng thông sử dụng. Khách hàng vượt quá giới hạn tài nguyên sẽ được gửi email với tùy chọn nâng cấp tài khoản hoặc giảm lưu trữ và lưu trữ. Nếu khách hàng tiếp tục bỏ qua những vi phạm của mình, chúng tôi sẽ sử dụng mọi quyền để ngăn cản điều đấy. Chúng tôi giữ quyền để cấm các tài khoản nếu phát hiện vi phạm. Nếu khách hàng đăng ký tài khoản và hủy tài khoản đó trong tháng đầu tiên, họ sẽ vẫn bị tính phí cho tháng đầu tiên đầy đủ.

THANH TOÁN

Thông báo gia hạn được gửi qua email từ ba đến bảy ngày trước ngày gia hạn thực tế trong tài khoản của bạn. Tất cả các tài khoản được thiết lập trên cơ sở trả trước. Nếu bạn không nhận được khoản thanh toán trong vòng 7 ngày, khoản phí trả chậm sẽ sẽ được thêm vào. Công ty của bạn có quyền thay đổi Giá bất cứ lúc nào, trừ khi các điều khoản khác đã được thỏa thuận. Bất kỳ tài khoản nào không mang trong vòng một tuần (7 ngày) thư điện tử thông báo hoặc vượt quá khung thời gian này dưới bất kỳ hình thức nào đều bị đình chỉ. BẠN chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản nợ phải trả trong tài khoản kể từ thời điểm nó được thành lập đến thời điểm BẠN thông báo Công ty của bạn yêu cầu chấm dứt dịch vụ. Chu kỳ thanh toán cụ thể của bạn tương ứng với thời gian hợp đồng ban đầu được chọn lúc thiết lập. Tài khoản của bạn sẽ tự động gia hạn ở thời gian này trừ khi bị hủy trước khi xác nhân. Không có phí cho các tài khoản bị hủy đã được thanh toán cho năm. Nếu bạn hủy một tài khoản trong chu kỳ thanh toán tháng trước Công ty của bạn không thể hoàn lại tiền thanh toán được thực hiện trước đó.

Tất cả khoản thanh toán hàng năm sẽ không được hoàn lại sau khi đảm bảo hoàn lại tiền trong 30 ngày đã qua. Thời điểm duy nhất kế hoạch hàng năm của bạn sẽ kết thúc là nếu tài khoản của bạn không tuân thủ Chính sách dịch vụ / Chính sách sử dụng của chúng tôi. Cả hai khoản thanh toán hàng tháng và hàng năm đều không được hoàn lại nếu tài khoản của bạn không tuân theo Chính sách dịch vụ / Chính sách sử dụng của chúng tôi.

HUỶ BỎ VÀ CHẤM DỨT SỚM

Khách hàng phải chấp nhận rằng số lượng dịch vụ mua được dựa trên thỏa thuận khách hàng để thanh toán lệ phí cho thời hạn ban đầu hoặc thời hạn gia hạn.

CÁC HÀNH ĐỘNG VI PHẠM

Nghiêm cấm mọi cố gắng phá hoại hoặc gây hại cho Máy chủ hay khách hàng của VisualViet.

VisualViet sẽ cắt đứt mọi hợp đồng với bất kỳ việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản Internet hoặc máy tính mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Những nỗ lực như bao gồm 'lừa đảo Internet' (lừa người khác giải phóng mật khẩu), đánh cắp mật khẩu, quét lỗ an ninh, v.v ....

Bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc máy tính nào của VisualViet, dù tài khoản hoặc máy tính bị tấn công thuộc về VisualViet, sẽ dẫn đến hành động chống lại bạn. Các hành động có thể bao gồm cảnh báo, đình chỉ tài khoản hoặc hủy bỏ, cũng như hành động pháp lý dân sự hoặc hình sự, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công.

LƯU Ý QUAN TRỌNG - VisualViet có quyền chấm dứt dịch vụ hoặc từ chối truy cập vào bất cứ ai vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện được hiển thị bên dưới mà KHÔNG CẦN CẢNH BÁO hoặc THÔNG BÁO TRƯỚC. Khoản hoàn trả phí đã trả sẽ được thực hiện nếu việc chấm dứt tài khoản là do vi phạm các điều khoản nêu dưới đây.

BẠN không được chạy IRC, chương trình hoặc khách hàng trên máy chủ đã chia sẻ. Việc sử dụng không được chấp nhận cũng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Gửi email hàng loạt, gửi thư không mong muốn, spam nhóm tin, tải lên các kịch bản (Rappidleach), nội dung khiêu dâm, nội dung bất hợp pháp, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, các trang web warez (kể cả liên kết đến / số điện thoại, số serial, proxy-relaying, liên kết nông nghiệp (các hành động hoặc bằng cách sử dụng các kịch bản), liên kết mài, các trang liên kết chỉ, spamdexing, FFA (Free-For-All) và / hoặc bất cứ điều gì khác được xác định bởi việc sử dụng không được chấp nhận các dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc lạm dụng các tài nguyên Máy chủ.

ỨNG DỤNG WEB VÀ CÁC T SCC ĐIỂM CÓ THỂ CỦA WEB - Tất cả các ứng dụng web bị lỗi thời và đang bị khai thác sẽ được tắt ngay mà không cần thông báo trước. VisualViet chịu trách nhiệm nên thường xuyên đánh giá các ứng dụng dựa trên web và các trình tự của mình để đảm bảo tính an toàn và trật tự.

Chia sẻ tài khoản lưu trữ cũng có thể bị chấm dứt nếu nó có nội dung sau đây hoặc có liên kết đến nội dung sau: Cung cấp tài liệu xúc phạm chủng tộc cho cộng đồng Web bao gồm các biểu hiện kì thị, phân biệt chủng tộc, thù hận, hoặc tục tĩu; quảng bá hoặc cung cấp thông tin giảng dạy về các hoạt động bất hợp pháp; thúc đẩy tổn hại thể xác hoặc thương tích đối với bất kỳ nhóm hay cá nhân nào; hiển thị tài liệu có ảnh khoả thân khiêu dâm hoặc tài liệu khiêu dâm (không áp dụng cho các Máy chủ Quản lý); trưng bày tài liệu khai thác trẻ em dưới 18 tuổi; hành vi vi phạm bản quyền bao gồm việc cung cấp các chương trình máy tính lậu hoặc liên kết đến các chương trình đó; thông tin được sử dụng để phá vỡ các thiết bị chống sao chép được nhà sản xuất cài đặt, bao gồm số sê ri hoặc số đăng ký cho các chương trình phần mềm, hoặc bất kỳ loại tiện ích cracker nào.

LẠM DỤNG KHÔNG GIAN Ổ ĐĨA

VisualViet sẽ là người phán sử duy nhất đối với những vi phạm điều khoản này. VisualViet theo dõi việc sử dụng không gian đĩa của bạn. Nếu bạn cần thêm không gian đĩa liên hệ với một nhân viên của chúng tôi và họ sẽ rất vui lòng giúp đỡ bạn. Bạn cũng có thể nâng cấp kế hoạch lưu trữ của mình từ bên trong tài khoản khách hàng

VI PHẠM BĂNG THÔNG

Mục đích của VisualViet là cung cấp một băng thông lớn để chuyển các tài liệu web và sử dụng thông thường, chứ không phải là một khu vực lưu trữ ngoại vi cho các tệp tin điện tử. Nếu bạn vi phạm điều kiện này, Bạn sẽ nhận được thông báo cho vấn đề quá tải này, trong 48h từ khi nhận được thông báo mà bạn vẫn chưa giải quyết được thì VisualViet sẽ tiến hành tính phí về vấn đề này

Đường truyền của bạn sẽ không được giám sát cho đến khi bạn đạt đến ngưỡng tối đa gói dịch vụ bạn sử hữu. Visual sẽ là bên duy nhất thông báo đối với những gì cấu thành một sự vi phạm điều khoản này.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách sử dụng ở đây bằng cách hợp nhất với thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng VisualViet có quyền thay đổi Chính sách sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các tiêu chuẩn và luật lưu trữ web. Các sửa đổi cho Chính sách sử dụng có hiệu lực vào Thông báo của VisualViet trước đó của bạn cho Khách hàng rằng đã có sửa đổi hoặc vào ngày đầu tiên của bất kỳ Thời hạn gia hạn nào bắt đầu sau sửa đổi. Khách hàng đồng ý hợp tác với VisualViet để điều tra hợp lý về bất kỳ trường hợp nghi ngờ vi phạm Chính sách sử dụng. Trong trường hợp có tranh chấp giữa VisualViet và Khách hàng liên quan đến việc giải thích Chính sách sử dụng, VisualViet sẽ giải thích hợp lý về Chính sách sử dụng.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Đại diện Khách hàng là người bảo đảm với VisualViet rằng thông tin mà anh / chị hoặc họ đã cung cấp và sẽ cung cấp cho VisualViet nhằm mục đích thiết lập và duy trì dịch vụ là chính xác. Nếu khách hàng là một cá nhân, đại diện Khách hàng phải bảo đảm cho VisualViet rằng họ ít nhất 18 năm tuổi. VisualViet có thể dựa vào hướng dẫn của người được liệt kê là Người liên hệ với Khách hàng Chính trên Đơn hàng liên quan đến tài khoản của Khách hàng cho đến khi Khách hàng đã cung cấp thông báo bằng văn bản thay đổi Hợp đồng Khách hàng Chính.

EMAIL SPAM

Quảng cáo thương mại không được yêu cầu ('SPAM') không được phép trong e-mail, và có khả năng dẫn đến việc hủy tài khoản. VisualViet nói không trong bất kì hoàn cảnh nào đối với SPAM có nguồn gốc từ Máy chủ của nó hoặc để quảng cáo spam các Domain được lưu trữ trong mạng của chúng tôi. Nếu được tìm thấy, tài khoản của bạn có thể bị khóa

Các hoạt động sau đây không được phép: SPAM, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi hàng loạt quảng cáo thương mại, thông báo thông tin, yêu cầu từ thiện, kiến ​​nghị chữ ký, và các khu vực chính trị hoặc tôn giáo (những thông điệp đó chỉ có thể được gửi cho những người có rõ ràng yêu cầu nó từ tên miền của bạn); Giả mạo, thay đổi hoặc xóa phần tiêu đề thư điện tử - bất kỳ miền nào gửi thư rác sẽ bị chấm dứt mà không có cảnh báo và không hoàn lại tiền. Gửi nhiều bản sao của cùng một thông điệp tương tự hoặc có ý nghĩa tương tự với ý định phá hoại Máy chủ hoặc Tài khoản ('gửi thư'); Spamming Newsgroups: Quảng cáo thương mại không được hoan nghênh trong hầu hết các nhóm thảo luận của người dùng mạng và trên hầu hết e-mail Danh sách Mail. Đăng tải không phù hợp có thể dẫn đến hủy tài khoản. Xem điều khoản của nhóm tin hoặc danh sách gửi thư cho việc quảng cáo được phép hay không. Gửi một tin nhắn đến nhiều nhóm tin tức ngoài chủ đề khác nhau, đặc biệt là phi đạo đức và sẽ được coi là như vậy; Thư không được sử dụng để sách nhiễu hoặc hăm dọa người khác. Nghiêm cấm quấy rối, cho dù thông qua ngôn ngữ, tần số của tin nhắn, hoặc kích cỡ của tin nhắn. Gửi một tin nhắn không mong muốn có thể được coi là quấy rối. Nếu người nhận yêu cầu ngừng nhận e-mail, Bạn sẽ buộc ngừng việc gửi Email cho người khác

Chú ý - Nếu bạn sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp khác để quảng bá một trang web được lưu trữ bởi hoặc thông qua VisualViet ('spamvertising'), thì các quy định của chính sách trên sẽ áp dụng như thể SPAM được gửi qua Máy chủ của chúng tôi.

99.99% BẢO HÀNH UPTIME

(1.) COVERAGE - Bảo hành thời gian hoạt động 99,99% này áp dụng cho bất kỳ Khách hàng nào có khả năng tài chính tốt với VisualViet tại thời điểm bị gián đoạn dịch vụ.

(2.) Cam kết chất lượng dịch vụ ('SLA') & Thông số kỹ thuật - Visual cố gắng để nội dung trang web của bạn có sẵn để truy cập http bởi bất kỳ vị trí nào trên thế giới 99,99% thời gian. Thời gian chết của mạng ('unavailability') được định nghĩa là mất gói tin 100% từ VisualViet tới các nhà cung cấp xương sống. Thời gian chết được đo bằng 10 phút sau khi thông báo về sự cố mạng lưới thông qua hệ thống bán vé trực tuyến của VisualViet. Nếu hệ thống bán vé không thể tiếp cận, vé phải được bắt đầu bằng cách gọi cho hỗ trợ.

Quản trị viên của VisualViet sẽ xác định thời điểm ngừng hoạt động của người traceroute tới máy của bạn từ bên ngoài Mạng VisualViet.

(3a.) Chính sách hỗ trợ - Trong trường hợp trang web của bạn không có sẵn dưới 100%, VisualViet sẽ tính phí dịch vụ tháng sau như sau. Tín dụng của bạn sẽ được hồi tố và đo lường trong 24 giờ mỗi ngày của tháng dương lịch, với khoản tín dụng tối đa không quá 50% phí dịch vụ tháng đối với tháng bị ảnh hưởng.

- 95% đến 99,9% - Tài khoản của bạn sẽ được ghi có 10% phí lưu trữ hàng tháng của bạn
- 90% đến 94,9% - Tài khoản của bạn sẽ được ghi có 20% phí lưu trữ hàng tháng của bạn
- 889,9% trở xuống - Tài khoản của bạn sẽ được ghi có 50% phí lưu trữ hàng tháng của bạn (3b)

Tín dụng sẽ không được cung cấp cho VisualViet trong trường hợp bạn bị mất kết nối do:

- Bảo trì theo lịch trình tại VisualViet,
- Hành vi của bạn hoặc việc thực hiện hoặc thất bại của thiết bị, cơ sở hoặc ứng dụng của bạn,
- Các trường hợp vượt quá sự kiểm soát hợp lý của VisualViet, bao gồm, nhưng không hạn chế, các hành vi của bất kỳ cơ quan chính phủ, chiến tranh, khởi nghĩa, phá hoại, cấm vận, hoả hoạn, lũ lụt, đình công hoặc các rối loạn lao động khác, gián đoạn hoặc trì hoãn vận chuyển, hoặc các dịch vụ bên thứ ba, bao gồm tuyên truyền DNS, đăng ký / chuyển tên miền, thất bại của phần mềm hoặc phần cứng của bên thứ ba hoặc không có được nguyên liệu thô, vật tư, hoặc điện năng được sử dụng trong thiết bị cần thiết để cung cấp trang web của bạn,
- BẠN vi phạm bất kỳ chính sách thỏa thuận nào trong 'Điều khoản & Điều kiện và Chính sách sử dụng 'gây ra một máy không thành công như là một kết quả.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

VisualViet cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho BẠN mà chỉ bao gồm trong lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi. Chuyên môn bao gồm hỗ trợ, xử lý sự cố và gỡ lỗi giao diện bản cPanel của chúng tôi, Máy chủ nằm trong trách nhiệm của chúng tôi và bất kỳ vấn đề lưu trữ khác liên quan.

Không giống như nhiều công ty lưu trữ Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ về các các bước, mẫu và ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào VisualViet có nghĩa vụ trợ giúp BẠN trong việc cài đặt các mô đun, mẫu và / hoặc ngôn ngữ lập trình mới cũng như trong việc hỗ trợ cho bất kỳ lỗi nào do bất kỳ ứng dụng nào đã được BẠN sửa đổi trước đó.

BỒI THƯỜNG

Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho VisualViet, các công ty con của VisualViet và mỗi nhân viên, giám đốc, đại lý và nhân viên tương ứng của họ từ bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, nghĩa vụ, tổn thất, thiệt hại, hình phạt, tiền phạt, thiệt hại, số tiền lãi, chi phí và giải ngân dưới bất kỳ hình thức và tính chất nào (kể cả phí luật sư hợp lý) do bên thứ ba đưa ra theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng thực tế hoặc bị cáo buộc về các dịch vụ của Khách hàng vi phạm các điều khoản pháp luật hoặc Chính sách sử dụng bởi Khách hàng hoặc bất kỳ người nào sử dụng thông tin đăng nhập của Khách hàng, bất kể người đó đã được ủy quyền sử dụng các dịch vụ của Khách hàng.

Bạn đồng ý giải quyết, đảm bảo và giữ ổn định, quy định từ VisualViet:

(1) Bất kì ảnh hưởng của người dùng đối với sản phẩm hoặc với bất cứ chi nhánh nào của Visual Việt.
(2) Vật chất bất cứ Cung cấp Bởi Khách hàng Vi phạm Hoặc Được cho là xâm phạm Quyền Đăng ký độc quyền Của bên thứ ba
(3) Vi phạm bản quyền Và
(4) Bất cứ Sản phẩm Chỉnh sửa cho Khách hàng Từ Máy chủ VisualViet.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

VisualViet không đảm bảo cho dịch vụ sẽ liên tục, lỗi phát sinh, hoặc hoàn toàn yên tâm. Trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng VisualViet phủ nhận bất kỳ và tất cả các bảo hành bao gồm hàm ý bảo hành hay khả năng thương mại, thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và không vi phạm. Trong phạm vi cho phép của pháp luật có thể áp dụng tất cả dịch vụ được cung cấp trên chỉ là cơ bản

HẠN CHẾ CỦA TIỀN BỒI THƯỜNG

Cả hai bên đều không chịu trách nhiệm trước khác về bất cứ lợi nhuận bị mất hoặc bất kỳ gián tiếp, kết quả hoặc dẫn đến mất mát hoặc hư hỏng, hoặc cho tiền bồi thường rằng hẳn đã được tránh bằng việc giải quyết thỏa đáng, phát sinh liên quan đến thoả thuận, dù là tổng hợp đã được khuyên hoặc nên nhận ra khả năng như vậy tiền bồi thường.

Bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng đi ngược lại với thực tế, các khoản nợ của VisualViet, đại lý hoặc cộng sự, trong bất cứ lý thuyết của định luật ( bao gồm vi phạm hợp đồng, sai lầm, trách nhiệm hoàn toàn và vi phạm ) sẽ được thanh toán tiền không vượt quá ba tháng của dịch vụ đấy.

ĐÌNH CHỈ/CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Khách hàng đồng ý VisualViet có thể tạm hoãn phục vụ cho Khách hàng mà không báo trước và không có trách nhiệm nếu : (i) VisualViet phát hiện dịch vụ bị lợi dụng vi phạm Chính sách sử dụng ; (ii) Khách hàng không hợp tác với bất cứ điều tra hợp lý bất kỳ tình nghi vi phạm Chính sách sử dụng ; ( iii ) VisualViet có quyền đình chỉ dịch vụ cần thiết để bảo vệ mạng hoặc khách hàng khác của VisualViet, hoặc ( iv ) theo yêu cầu của thực thi định luật hoặc cơ quan quản lý. Khách hàng sẽ trả phí sự phục hồi hợp lý VisualViet nếu dịch vụ là VisualViet theo sau một đình chỉ dịch vụ dưới phần phụ này.

Thỏa thuận có thể được chấm dứt bởi khách hàng trước thời hạn ban đầu hoặc bất kỳ Thời hạn Gia hạn nào mà không cần thông báo thêm và không có nghĩa vụ nếu VisualViet không thực hiện một cách rõ ràng để cung cấp dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận và không chữa khỏi các lỗi trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản của Khách hàng mô tả lỗi một cách chi tiết hợp lý. Hợp đồng có thể bị VisualViet chấm dứt trước thời hạn ban đầu hoặc bất kỳ thời hạn gia hạn nào mà không cần thông báo thêm và không có nghĩa vụ như sau: (i) thông báo trước 5 ngày nếu khách hàng quá hạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào theo thỏa thuận; (ii) Khách hàng vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa ước kể cả Chính sách sử dụng và không khắc phục được vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản từ VisualViet mô tả vi phạm một cách hợp lý; (iii) trong một (1) ngày thông báo nếu Dịch vụ của Khách hàng được sử dụng vi phạm thời hạn của Chính sách sử dụng nhiều hơn một lần; hoặc (iv) trong một ngày (1) thông báo nếu Khách hàng vi phạm Mục 5 (Thông tin Khách hàng) Hợp đồng. Một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng này thông báo trước 5 ngày nếu bên kia chấp nhận phá sản, chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ, hồ sơ phá sản hoặc bảo vệ tương tự, không thể trả nợ khi đến hạn, có một người được ủy thác hoặc người nhận được bổ nhiệm trên toàn bộ hoặc một phần đáng kể tài sản của mình hoặc tham gia vào một thỏa thuận gia hạn hoặc điều chỉnh tất cả hoặc phần lớn các nghĩa vụ của mình.

Nếu bạn vi phạm Chính sách dịch vụ / Chính sách sử dụng, chúng tôi giữ quyền hủy bất kỳ dịch vụ nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ hủy bất kỳ dịch vụ nào mà không cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề với bạn. Tuy nhiên trong các trường hợp cực đoan như tài khoản có chứa nội dung khiêu dâm trẻ em chúng tôi giữ quyền hủy dịch vụ mà không có cảnh báo trước. Chúng tôi không hoàn lại bất kỳ tài khoản nào vi phạm Chính sách dịch vụ / Chính sách sử dụng của chúng tôi. Ví dụ: nếu chúng tôi hủy tài khoản lưu trữ của bạn trong tháng đầu tiên vì vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bạn trong tháng đầu tiên. Điều này nhằm ngăn chặn mọi người đăng ký dịch vụ của chúng tôi với ý định vi phạm điều khoản của chúng tôi.

YÊU CẦU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng VisualViet có thể, không thông báo cho Khách hàng, (i) báo cáo với các cơ quan chức năng về bất kỳ hành vi nào của Khách hàng hoặc bất kỳ khách hàng hoặc người dùng cuối nào của dịch vụ mà VisualViet tin là vi phạm luật hiện hành và (ii) cung cấp bất kỳ thông tin nào về Khách hàng hoặc bất kỳ khách hàng hoặc người dùng cuối nào để đáp lại một yêu cầu chính thức hoặc không chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc đáp lại một yêu cầu chính thức trong một vụ kiện dân sự đáp ứng yêu cầu của yêu cầu đó.

BẢN SAO LƯU

Khách hàng đồng ý duy trì bản sao lưu dữ liệu hiện tại của tất cả nội dung do VisualViet lưu trữ tại một nơi lưu trữ khác không phải do VisualViet cung cấp để bảo đảm bảo rằng trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về việc mất mát dữ liệu lưu trữ tại máy chủ của chúng tôi.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI MẠNG INTERNET CỦA VISUALVIET

Nâng cấp và các thay đổi khác trong mạng internet VisualViet, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thay đổi trong phần mềm, phần cứng và các nhà cung cấp dịch vụ của nó, có thể ảnh hưởng đến việc hiển thị hoặc vận hành nội dung và / hoặc ứng dụng lưu trữ của Khách hàng. VisualViet có quyền thay đổi mạng lưới của mình theo quyết định hợp lý về mặt thương mại và VisualViet sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Khách hàng.

THÔNG BÁO

Thông báo từ VisualViet sẽ được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ e-mail được đăng ký để hỗ trợ khách hàng. Thông báo cho Khách hàng sẽ được gửi qua thư điện tử cho cá nhân được liệt kê là Người liên hệ chính của Khách hàng trên Đặt hàng. Thông báo được coi là nhận được vào ngày được truyền đi, hoặc nếu ngày đó không phải là ngày làm việc, vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày giao hàng. Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ đăng ký của mình bằng thông báo được đưa ra theo Mục này.

Bất khả kháng

VisualViet sẽ không bị ràng buộc về bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận nếu việc không thực hiện nghĩa vụ là do bất kỳ sự kiện nào ngoài sự kiểm soát của VisualViet, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự cố nghiêm trọng của lưới điện, lỗi nghiêm trọng của Internet, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, nổi dậy, dịch bệnh, đình công hoặc hành động lao động có tổ chức khác, hoạt động khủng bố hoặc các sự kiện khác có cường độ hoặc loại mà các biện pháp phòng ngừa nói chung không được áp dụng trong ngành.

XỬ LÝ VÀ TRANH CHẤP

Các dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Thành phố Đà nẵng, không bao gồm các nguyên tắc luật pháp và luật pháp Việt Nam, nếu có. Dịch vụ sẽ không bị chi phối bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Bán Hàng Quốc tế.

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Mỗi bên thừa nhận và đồng ý rằng bên kia duy trì quyền sở hữu độc quyền và các quyền đối với thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, sáng chế, bản quyền và các tài sản trí tuệ khác. Không bên nào được sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Các bên dự định mối quan hệ của họ là của các nhà thầu độc lập và không phải là một liên doanh, liên doanh, hoặc người sử dụng lao động / nhân viên. Không bên nào tự đại diện cho mình là đại diện của bên kia. Mỗi bên thừa nhận rằng nó không có quyền hạn hoặc thẩm quyền để ràng buộc bên kia về bất kỳ thỏa thuận nào và nó sẽ không đại diện cho bất kỳ người nào mà nó có quyền hạn hoặc thẩm quyền đó. Thỏa thuận này chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản ký kết giữa hai bên. Các điều khoản trong đơn đặt hàng của khách hàng hoặc các hình thức kinh doanh khác không ràng buộc vào VisualViet trừ phi chúng được kết hợp rõ ràng thành một thỏa thuận bằng văn bản chính thức ký bởi cả hai bên. Lỗi hoặc trì hoãn của một bên trong việc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không được xem là sự khước từ các quyền của bên đó đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa ước. Sự miễn trừ của một bên đối với bất kỳ quyền nào của nó theo Thỏa thuận không phải là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác của nó đối với sự kiện xảy ra trước đó, trong tương lai hoặc tương lai, cho dù đó là bản chất tương tự hay không. Các chú thích trong Thỏa thuận không phải là một phần của Thỏa thuận, nhưng vì sự thuận tiện của các bên. Các điều khoản sau sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng: Các khoản phí, nghĩa vụ bồi thường, các quy định hạn chế trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo đảm, các điều khoản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, các điều khoản linh tinh này và các điều khoản khác theo bản chất của chúng là để chấm dứt Hợp đồng. Không có bên thứ ba hưởng lợi từ Hiệp định. Không nhà bảo hiểm cũng như khách hàng của Nhà phân phối là bên thứ ba hưởng lợi từ Hiệp định. Khách hàng không được chuyển giao Hợp đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VisualViet. Sự chấp thuận của VisualViet đối với việc chuyển nhượng phụ thuộc vào tiêu chuẩn phê duyệt tín dụng của VisualViet. VisualViet có thể chỉ định toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận. Thỏa thuận này cùng với Đơn đặt hàng và Chính sách sử dụng tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế và thay thế bất kỳ sự hiểu biết hoặc thông tin trước đó bằng văn bản hoặc bằng miệng.

TỆP BẢN QUYỀN

Tất cả các tệp được lưu trữ trên VPS của VisualViet của bạn phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp và phải có giấy phép hợp lệ và / hoặc bản quyền. Điều này bao gồm và không hạn chế đến MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO. Chúng tôi có thể phát hiện bất kỳ tệp tin không có giấy phép và / hoặc bất hợp pháp nào trong tài khoản của bạn, tệp đó sẽ bị xóa.

HUỶ BỎ DỊCH VỤ

VisualViet giữ quyền hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tất cả các khoản phí đã trả trước khi hủy sẽ được định giá và thanh toán bởi VisualViet nếu mà chúng tôi đặt ra cho quyền huỷ của chúng tôi. Bất kỳ vi phạm chính sách nào dẫn đến thêm chi phí cho bạn.

KHUYẾN MÃI

VisualViet có thể cung cấp giá khuyến mãi tiếp theo hoặc các ưu đãi đặc biệt, các điều khoản có thể hoặc không thể thuận lợi hơn các điều khoản và điều kiện cho Dịch vụ của bạn. Bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc sửa đổi như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ của BẠN theo Thỏa thuận này. Phí khuyến mại có thể phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung, trong phạm vi mà chúng mâu thuẫn với các điều khoản của Thỏa thuận này, sẽ chi phối. Các khoản phí quảng cáo và khuyến mại khác nhau có thể không được kết hợp với nhau.

Chúng tôi có các chương trình khuyến mãi đặc biệt khác nhau bao gồm tên miền. Chi phí của tên miền này thường được bao trả bởi khoản thanh toán tháng 1 đầu tiên. Do kết quả của chương trình khuyến mại này của chúng tôi sẽ không được hoàn lại và không được đảm bảo bởi khoản tiền bảo lãnh 30 ngày của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài liệu mà bạn có thể truy cập thông qua các dịch vụ của VisualViet có thể được bảo vệ theo luật Việt Nam hoặc các luật bản quyền khác, hoặc luật bảo vệ nhãn hiệu, bí mật thương mại và thông tin độc quyền. Trừ khi được chủ sở hữu các quyền đó cho phép rõ ràng, BẠN không được sử dụng máy chủ và mạng lưới của VisualViet để vi phạm, làm loãng hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền nào như vậy đối với bất kỳ tài liệu nào mà bạn truy cập hoặc nhận thông qua mạng của VisualViet. Nếu bạn sử dụng tên miền có liên quan đến dịch vụ tương tự VisualViet sử hữu, bạn không được sử dụng tên miền đó vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền tương tự của bất kỳ bên thứ ba nào.

BẢO MẬT MẠNG

Khách hàng không được sử dụng mạng lưới VisualViet với một nỗ lực để phá vỡ sự xác thực người dùng hoặc bảo mật của bất kỳ máy chủ, mạng hoặc tài khoản nào. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập dữ liệu không dành cho BẠN, đăng nhập vào Máy chủ hoặc tài khoản Bạn không được phép truy cập, mật khẩu bị hỏng, thăm dò sự an toàn của các mạng khác để tìm kiếm sự yếu kém hoặc vi phạm bất kỳ chính sách an ninh của tổ chức. BẠN không được can thiệp vào hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ, hoặc mạng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ném bom bằng thư tín hoặc các nỗ lực cố ý khác để quá tải hoặc sụp đổ máy chủ hoặc mạng. VisualViet sẽ hợp tác hoàn toàn với các vụ điều tra về vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng tại các trang khác, bao gồm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra các vi phạm hình sự nghi ngờ. Người dùng vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BẠN sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì cửa hàng trực tuyến và các sản phẩm của bạn cùng với tất cả các nội dung và tài liệu xuất hiện trực tuyến hoặc trên các sản phẩm của BẠN, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a.) tính chính xác và hợp lý của nội dung và tài liệu xuất hiện trong cửa hàng hoặc liên quan đến sản phẩm của BẠN,
(b.) đảm bảo rằng nội dung và tài liệu xuất hiện trong cửa hàng hoặc liên quan đến sản phẩm của BẠN không vi phạm hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba và
(c.) đảm bảo rằng nội dung và tài liệu xuất hiện trong cửa hàng hoặc liên quan đến sản phẩm của BẠN không phải là bôi nhọ hoặc bất hợp pháp. BẠN sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính toán cuối cùng và áp dụng thuế vận chuyển và bán hàng. BẠN cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc chấp nhận, xử lý và điền vào bất kỳ đơn đặt hàng nào của khách hàng và để xử lý mọi yêu cầu của khách hàng hoặc khiếu nại phát sinh từ đó.

BẠN cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bất kỳ số thẻ tín dụng của khách hàng và thông tin khách hàng liên quan mà bạn có thể truy cập do kết quả giao dịch thương mại điện tử thông qua trang web của BẠN. BẠN phải giữ bí mật tất cả các thông tin như vậy và sẽ sử dụng mức độ chăm sóc và bảo mật như bạn sử dụng với thông tin bí mật của bạn.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nhu cầu cấp bách của bạn

(i)cấp cho giấy phép VisualVieta để lưu trữ toàn bộ trang web của bạn, bao gồm nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba, do đại lí VisualViet tổ chức và
(ii) đồng ý rằng việc lưu trữ không phải là vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Bạn hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

CHỦ SỞ HỮU ĐỊA CHỈ IP

VisualViet sẽ duy trì và kiểm soát quyền sở hữu tất cả các số IP và địa chỉ mà VisualViet có thể giao cho BẠN. VisualViet tước quyền, theo quyền quyết định của mình, quyền thay đổi hoặc xóa bất kỳ và tất cả số IP và địa chỉ đó.

MỤC ĐÍCH LUẬT PHÁP

VisualViet tôn trọng quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai. BẠN chỉ có thể sử dụng máy chủ của VisualViet cho các mục đích hợp pháp và các dịch vụ của chúng tôi không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp hoặc để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi bảo lưu quyền hợp tác với các cơ quan pháp luật và / hoặc bên thứ ba bị ảnh hưởng trong việc điều tra bất kỳ nghi ngờ về tội phạm hoặc hành vi sai trái nào. Nếu bất kỳ điều gì không hợp pháp tại Việt Nam, bạn không được phép tồn tại trên Máy chủ của chúng tôi. Không được phép truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành. Điều này bao gồm nhưng không hạn chế tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng mà không có sự cho phép hợp lệ và tài liệu khiêu dâm, phỉ báng, tạo thành mối đe dọa bất hợp pháp hoặc vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu. Ví dụ về nội dung hoặc liên kết không chấp nhận được: 'Pirated Warez', OGG, AVI, MPEG, ISO, 'Chương trình Hacker hoặc Lưu trữ', 'Bản sao phim có bản quyền bằng kỹ thuật số (DIVX)' và 'Không có giấy phép MP3'. Việc chỉ định bất kỳ tài liệu nào được mô tả ở trên được hoàn toàn theo ý của ban lãnh đạo VisualViet

Nếu phát hiện thấy nội dung bất hợp pháp hoặc cách sử dụng, tài khoản sẽ bị tạm ngưng và / hoặc chấm dứt. BẠN đồng ý rằng VisualViet sẽ tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin của Bạn bao gồm số IP được giao, lịch sử tài khoản, sử dụng tài khoản, v.v. cho bất kỳ đại lý thực thi pháp luật nào làm đơn yêu cầu bằng văn bản mà không có sự chấp thuận hoặc thông báo bổ sung.

Bất kể nơi ký kết hợp đồng này, BẠN đồng ý rằng với mục đích của địa điểm, hợp đồng này được ký tại Đà Nẵng,Việt nam và bất kỳ tranh chấp nào sẽ được kiện tụng hoặc phân xử tại Đà Nẵng, Việt Nam. Các Bị Đơn tiếp tục từ bỏ mọi phản đối đối với địa điểm và thừa nhận rằng địa điểm trong bất kỳ vụ kiện nào như vậy sẽ được tổ chức tại các toà án ở Đà Nẵng. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA CÔNG TY TRÊN 5 ĐÊM (500 Đô la Mỹ).

CAM KẾT BẢO MẬT

VisualViet đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt về tuyên bố về quyền riêng tư của khách hàng. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ bản tuyên bố này.