Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi, dưới đây giải thích thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn, những gì chúng tôi làm với thông tin đó và chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

Thông tin của bạn

Khi bạn đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên lạc cho sự thuận tiện cũng như các lý do pháp lý của bạn. Điều này sẽ bao gồm tên, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ e-mail và chi tiết thanh toán (thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và PayPal). Nếu bạn cần hỗ trợ nhân viên của chúng tôi có thể cần biết thông tin để giải quyết vấn đề như hệ điều hành, phần mềm trình duyệt và phần mềm biên tập. Khi bạn truy cập trang web này, chúng tôi ghi lại một số thông tin nhất định bằng Google Analytics như vị trí, phiên bản trình duyệt, địa chỉ IP, độ phân giải màn hình, hệ điều hành và hỗ trợ flash. Điều này là do vậy chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp trang web thuận tiện nhất cho tất cả khách truy cập của chúng tôi. Trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi một Secure Sockets Layer (SSL) và được xác minh bởi Equifax. Điều này giúp ngăn chặn nghe trộm trên trang web của chúng tôi, chỉ cần tìm chìa khóa.

Cách thông tin của bạn được sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo những cách sau

- Đối với mục đích thanh toán và để cung cấp hỗ trợ thuận tiện và nhắm mục tiêu.
- Liên hệ với bạn và thông báo các ưu đãi đặc biệt, thông báo chung và tin tức. Xin lưu ý rằng bạn có thể chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn ở cuối e-mail.
- Để cải tiến dịch vụ và tiếp thị dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng vị trí nhân khẩu học của bạn để cải thiện nhắm mục tiêu trang web của chúng tôi và tùy chỉnh chuyến thăm của bạn.

Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác ngoài Cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan điều tiết theo yêu cầu của họ, các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi như xử lý thanh toán, chỉ khi họ đồng ý không sử dụng thông tin này.

Chúng tôi không trong bất kỳ trường hợp nào khác với những thông tin trên cho hay bán thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin cá nhân của bạn là an toàn với chúng tôi, thông tin của bạn được mã hóa an toàn bằng SSI. Dịch vụ của chúng tôi không có sẵn cho bất cứ ai dưới 13 tuổi, không bao giờ chúng tôi cố ý giữ thông tin về bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Cookies

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên một máy tính người sử dụng để lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu giữ trong cookie đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn Gửi khi trên trang của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên ID và cookie liên tục. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để giúp bạn điều hướng trang web của mình dễ dàng hơn. Cookie phiên ID sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Một cookie liên tục vẫn còn trên Ổ cứng của bạn trong một thời gian dài giống như cookie được sử dụng cho chương trình liên kết của chúng tôi. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp trợ giúp của trình duyệt Internet. Chúng tôi thiết lập một cookie liên tục để lưu trữ mật khẩu, do đó bạn không phải nhập nó nhiều lần. Cookie liên tục cũng cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm trên trang của chúng tôi. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng bạn sẽ được yêu cầu nhập lại tên người dùng và mật khẩu mỗi khi bạn đóng trình duyệt hoặc phiên của bạn đã hết thời gian.

Đăng nhập tệp

Như hầu hết các trang Web, chúng tôi thu thập thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang tham chiếu / xuất cảnh, hệ điều hành, dấu thời gian / ngày, và dữ liệu luồng dữ liệu. Chúng tôi sử dụng thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, để phân tích các xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi như một tổng thể. Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin nhận dạng cá nhân. Địa chỉ IP được gắn với thông tin nhận dạng cá nhân để ngăn chặn và ngăn chặn người lạm dụng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như là thành viên vi phạm Chính sách dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dịch vụ theo dõi của bên thứ ba sử dụng cookie và tệp nhật ký để theo dõi thông tin không nhận dạng cá nhân về khách truy cập trang web của chúng tôi trong tổng hợp các thống kê sử dụng và khối lượng để xác định cách người dùng của chúng tôi điều hướng thông qua trang web của chúng tôi và để biết có bao nhiêu người dùng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhân khẩu học. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân bạn hoặc những người khác để hoàn thành giao dịch mà bạn dự định. Điều này có thể bao gồm quản lý một dịch vụ như đăng ký, email, diễn đàn, hoặc liên hệ với bạn nếu bạn đã cho thấy sự cho phép của bạn bằng cách đồng ý chấp nhận thông báo và thông báo dịch vụ bổ sung từ chúng tôi trên trang hồ sơ thành viên của bạn. Bạn có thể chọn để chọn không nhận bất kỳ thông báo thêm từ trang hồ sơ thành viên của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài.

Khảo sát

Khi sử dụng các dịch vụ miễn phí của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tham gia vào các cuộc điều tra nội bộ định kỳ do VisualViet đến tiến hành để xác định các mối quan tâm cá nhân của bạn. Các cuộc điều tra này hoàn toàn tự nguyện. Dữ liệu thu thập qua các khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và sẽ không bao giờ được bán cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Truyền thông từ trang web

Khi chúng tôi nhận được email, chúng tôi sử dụng địa chỉ email trả lại để trả lời với thông tin được yêu cầu. Những địa chỉ này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và không được chia sẻ chia sẻ với bên ngoài. Khi cung cấp thông tin liên lạc cho VisualViet, banj có thể cho biết sở thích của bạn nếu bạn muốn được liên lạc để nhận thông tin và cập nhật về các dịch vụ của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản VisualViet của bạn, đi đến trang hồ sơ thành viên của bạn và chọn không nhận bất kỳ email thông báo bổ sung từ chúng tôi các thông tin khác liên quan đến Công ty của bạn. Thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi sẽ không được sử dụng cho mục đích này trừ khi bạn cho biết đây là sở thích của bạn. Khi cung cấp thông tin liên lạc cho VisualViet bạn có thể cho biết sở thích của bạn trên trang hồ sơ thành viên của bạn để tham gia vào người giới thiệu VisualViet. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ chúng tôi khi đặt hàng trên trang web của chúng tôi và thanh toán qua PayPal.

Bản tin

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để 'opt-in' and 'opt-out' bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bản tin của chúng tôi được gửi đi mỗi tháng vì vậy nó chắc chắn sẽ chứa đựng thông tin hữu ích và bất kỳ đề nghị nào chúng tôi có thể có. Nếu bạn không còn muốn nhận bản tin và thông tin quảng cáo của chúng tôi nữa, bạn có thể chọn không nhận chúng vào bất kỳ lúc nào.

Chia sẻ thông tin và Tiết lộ

Chúng tôi thu thập thông tin từ khách truy cập trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thiết kế tốt hơn trang web và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này chưa bao giờ được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không liên kết dữ liệu người dùng tổng hợp với thông tin nhận dạng cá nhân.

Thông tin cá nhân

VisualViet sẽ không chia sẻ, bán, thuê, hoặc trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba. Chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ những thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trực tuyến theo những cách không liên quan đến những điều được mô tả trong chính sách bảo mật này mà không cung cấp cho bạn cơ hội để không tham gia hoặc bằng cách khác cấm sử dụng không liên quan.

Cách bạn có thể truy cập / sửa thông tin của bạn

Bạn có thể truy cập vào tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập bằng cách đăng nhập vào VisualVietaccount được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn và chọn để cập nhật 'My Details' Chúng tôi sử dụng phương pháp này để bảo vệ tốt hơn thông tin của bạn. Bạn cũng có thể sửa lỗi xác thực trong thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bằng cách gửi cho chúng tôi yêu cầu hiển thị sai. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc sửa đổi.

Các Điều khoản và Điều kiện Cụ thể

VisualViet khảo sát email được truyền qua dịch vụ của chúng tôi để được các thư riêng giữa người gửi và người nhận. Chúng tôi sẽ không giám sát, chỉnh sửa hoặc tiết lộ nội dung thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp, để tuân thủ quy trình pháp lý, nếu cần thiết để thi hành Thỏa thuận dịch vụ, để đáp ứng các yêu cầu bồi thường rằng nội dung đó vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của VisualViet. Bằng cách sử dụng dịch vụ bạn đồng ý rằng việc xử lý kỹ thuật liên lạc qua email là và có thể được yêu cầu gửi và nhận tin nhắn, để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của kết nối mạng, để phù hợp với những hạn chế của Dịch vụ, hoặc để phù hợp với các kỹ thuật tương tự yêu cầu. VisualViet không chấp nhận nội dung của bất kỳ thông tin người dùng nào và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự xâm nhập, quấy rối, phỉ báng, xâm phạm tính riêng tư, lạm dụng, lạm dụng, đe doạ, độc hại, khiếm nhã, khiêu dâm, nội dung hoặc nội dung vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác.

Khước từ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và / hoặc tuân thủ tiến trình tố tụng, án lệnh hoặc quá trình pháp lý của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Bảo vệ

Sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận rộng rãi để bảo vệ thông tin cá nhân đã được Gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận được. Không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, an toàn 100%, tuy nhiên chúng tôi đã thực hiện mọi bước có thể để làm cho thông tin của bạn an toàn. Trang web này được bảo vệ bởi Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của bạn. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi VisualViet. Xin lưu ý rằng chúng tôi, VisualViet không chịu trách nhiệm về các quy định về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn chú ý khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang Web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập được bởi trang Web này.

Thay đổi đối với tuyên bố bảo mật này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó vào tuyên bố về quyền riêng tư này, Trang chủ và những nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ nó. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy thường xuyên xem lại nó. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây, bằng email, hoặc thông báo trên Trang chủ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn thông qua Mẫu liên hệ.